ประวัติศาสตร์พม่า ที่น่าสนใจและ เรื่องราวความเป็นมา รวมไปถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน ประเทศพม่า เพราะอะไรเราคนไทยถึงควรต้องทราบ?

ประวัติศาสตร์พม่า เรียกว่า ประเทศพม่า นั้นเป็นอีกหนึ่งประเทศ เพื่อนบ้านใกล้ชิด ประเทศไทยกัน มาอย่างยาวนาน และในหลายคนนั้น ที่โตมาก็คงได้รับรู้ เรื่องราวประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับพม่ามาแล้ว มากมายซึ่ง ส่วนใหญ่นั้น จะเป็นประวัติศาสตร์ เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน มุมมองของคนไทย โดยส่วนมากนั่นเอง โดยเรื่องราวต่างๆ ที่ถูกเขียน และถูกเล่าจาก รุ่นสู่รุ่นนั้น ส่วนใหญ่ก็เรียกได้ว่า เป็นเรื่องราว ที่เรามักจะได้ยิน จากหนังสือเรียนต่างๆ ที่ถูกเขียนขึ้นมา โดยคนไทยแต่ง

เรียกได้ว่ามักจะมีเรื่องราว และมุมมอง อีกมุมมองหนึ่ง สำหรับคนใน ประเทศพม่า UnionOfMyanmar เรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์พม่า สงครามโลก มุมมองทางด้าน ประวัติศาสตร์ของ ตัวประเทศเขาเองว่า มีมุมมองสิ่งต่างๆ และประวัติความเป็นมา ที่เกิดขึ้น ในประเทศของเขา อย่างไรบ้าง เรียกได้ว่าเนื้อหาต่อไปนี้นั้น

เราจะมาพูดถึง เรื่องราว ประวัติศาสตร์พม่า ประเทศพม่า Myanmar ที่น่าสนใจเพราะ ถือได้ว่า ถ้าหากคุณนั้น เป็นผู้ชื่นชอบเรื่องราว ประวัติศาสตร์โลก นสมัยอดีตนั้น ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างพม่านั้น ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่เรียกว่าน่าสนใจ และน่าศึกษาเอาไว้ ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าเรา

คนไทยกับพม่านั้น จะมีเรื่องราว วัฒนธรรมความเป็นมา ที่คล้ายคลึงกัน แต่การเสนอเรื่องราว มุมมอง ในแบบฉบับของเขานั้น ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมอง ที่น่าสนใจ ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว โดยเรื่องราว UnionOfMyanmar ที่เกิดขึ้นนั้น เรียกได้ว่ามีอยู่อย่างมากมาย

แต่ในวันนี้นั้น เราจะมาเขียนเรื่องราว Myanmar ที่น่าสนใจและคู่ควร แก่การอ่านรับฟัง หาความรู้อีกด้วยนั่นเอง

ประวัติศาสตร์พม่า

ประวัติศาสตร์พม่า ที่ควรรู้พม่า มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เมียนมาร์ และมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ความเป็นมาที่ควรรู้

การปกครองของพม่า เรียกได้ว่าเป็นอีกสหราชในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เมียนมาร์ โดยมีพรมแดน ที่ติดต่อกับประเทศ อย่างไทย,จีน,ลาว,อินเดีย และบังกลาเทศโดย ประเทศพม่า เมียนมาร์ นั้นถือได้ว่าเป็น อีกหนึ่งประเทศ ที่มีขนาดใหญ่ ที่เรียกได้ว่าติด 1 ใน 40 ของโลก โดยจัดอยู่ในอันดับที่ 40 และใหญ่เป็นอันดับ 2

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงแม้ประเทศพม่านั้น จะมีประเทศ ที่มีขนาดใหญ่ แต่ด้วยจำนวนของประชากร Myanmar ที่เรียกได้ว่าสูง เป็นอันดับที่ 24 ของโลก Myanmar โดยมีประชากรมากกว่า 60 ล้านคนโดย ประเทศพม่านั้น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เรียกว่าได้รับเอกราชในปีพ.ศ 2491

โดยเหตุการณ์นั้น เกิดขึ้นเมื่อประเทศพม่า ต้องเผชิญกับ 1 ในสงครามกลางเมือง เมียนมาร์ UnionOfMyanmar ที่เรียกได้ว่าเป็น อีกหนึ่งสงคราม ที่ยืดเยื้อที่สุด ท่ามกลางของกลุ่ม ชาติพันธุ์ที่มีอยู่มากมาย ที่เรียกได้ว่า ถึงแม้ในปัจจุบันนั้น ก็ยังแก้ปัญหานี้ ไม่ตกกันเลยทีเดียว โดยปีพศ. 2505 ถึง 2554 นั้นประเทศพม่า

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง ประเทศที่อยู่ภายใต้ ระบอบเผด็จการของทหาร มาอย่างยาวนาน UnionOfMyanmar ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนั้น ก็ยังเกิดเรื่องต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย

ประวัติศาสตร์ของพม่า นั้นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนาน และค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร

ประวัติศาสตร์โบราณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประวัติศาสตร์ของพม่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศพม่านั้น มีประชากรหลากหลาย ชนเผ่าที่เคยอาศัย อยู่ในดินแดนแห่งนี้นั้น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เมียนมาร์ โดยชนเผ่าเก่าแก่ ที่เกิดขึ้นมานั้น มากมายได้แก่ ชาวมอญโดยเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของพม่า อย่างชนเผ่า ชาวมอญ

นั้นก็เรียกได้ว่า ได้เริ่มต้นเมื่อประมาณ 11,000 ปีที่แล้ว โดยมีประวัติ ความเป็นมาและ เล่าสู่รุ่นต่อรุ่นและ มีการจดเขียนบันทึก มาแล้วมากมาย เมียนมาร์ แต่ชนเผ่าแรก ประวัติศาสตร์โบราณ ประวัติศาสตร์ของพม่า ชาวมอญ ที่สามารถสร้าง อารยธรรมขึ้นเป็น เอกลักษณ์ของตนเอง ได้นั่นก็คือ ชาวมอญ ตัวชาวมอญนั้น อพยพเข้ามาอาศัย

อยู่ในดินแดนแห่งนี้ เมื่อมีการจดบันทึก อยู่ที่ประมาณ 2,400 ปีก่อนพุทธกาล หรือก่อนปีพ.ศนั่นเอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และได้สถาปนาเป็น อาณาจักรสุวรรณภูมิ เป็นอาณาจักรแห่งแรก ในราวพุทธศตวรรษที่ 2 เกิดขึ้นที่ใกล้เมืองท่า สงครามโลก ตอนโดย ชาวมอญ ส่วนใหญ่นั้น ได้รับอิทธิพลของ ศาสนาพุทธ

ผ่านทางอินเดีย ซึ่งเชื่อว่ามาจากการ เผยแพร่พุทธศาสนา ในรัชสมัยของ พระเจ้าอโศกมหาราช โดยมีการจดบันทึก เรื่องราวต่างๆของ ชาวมอญ ส่วนใหญ่นั้น ได้ถูกทำลาย ในช่วงสมัยสงคราม วัฒนธรรมและ วัฒนธรรมชาวมอญนั้น เกิดขึ้นจากการผสมผสาน วัฒนธรรมจากอินเดีย เข้าร่วมกับวัฒนธรรม ของตนเอง

จนกลายเป็น วัฒนธรรมที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกับลูกผสม อีกด้วยนั่นเอง ประวัติศาสตร์โบราณ โดยเกิดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14

ประวัติศาสตร์พม่า

การปกครองของพม่า ประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับ การเมืองในประเทศพม่า

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การปกครองของพม่า เรียกได้ว่าประเทศพม่านั้น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้ตกเป็นอาณานิคม ของประเทศอังกฤษ ในช่วงปีพ.ศ 2429 และระยะก่อน เกิดสงครามโลกครั้งที่2 ซึ่งเรื่องราวต่างๆนั้น ได้เกิดขึ้น สงครามโลก ในช่วงที่ญี่ปุ่น ได้เข้ามามีบทบาท ที่สำคัญและ เรื่องราวนั้นได้เกิดขึ้น

สงครามโลก การปกครองของพม่า ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ติดต่อ กับพวกตะขิ่น การเมืองในประเทศพม่า UnionofMyanmar ที่ถือได้ว่าเป็น อีกหนึ่งกลุ่มนักศึกษา วัยรุ่นที่มีหัวรุนแรง โดยพวกกลุ่มเหล่านี้นั้น คิดเข้าใจว่าญี่ปุ่น จะสนับสนุนการประกาศ อิสรภาพของพม่า จากอังกฤษแต่กลับมา ที่ไหนได้

เมื่อญี่ปุ่นได้มี การยึดครองพม่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับพยายาม หน่วงเหนี่ยว ให้พม่านั้น ประกาศเอกราช ได้อีกด้วย และส่งให้ อองซานซูจี และพวกของทั้งหลาย ประมาณ 30 คนเดินทางไป ญี่ปุ่นเพื่อรับคำแนะนำ ในการดำเนินการ การเมืองในประเทศพม่า เพื่อเรียกร้องอิสรภาพ จากประเทศอังกฤษนั่นเอง

แต่อย่างไรก็ดี เมื่อคณะของ อองซานซูจี ได้เดินทางกลับประเทศพม่า ในปีพ.ศ๒๔๘๕ อองซานซูจี ก็ได้มีการก่อตั้ง องค์การสันนิบาต เสรีภาคประชาชน ต่อต้านฟรานซิส อีกด้วยนั่นเอง

อองซานซูจี วีรสตรีประชาธิปไตย ผู้นำฝ่ายค้านของประเทศพม่า

อองซานซูจี นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ของประเทศพม่า ผู้ที่ต่อสู้เพื่อ ความยุติธรรม เพื่อประชาชน เธอได้ต่อสู้ทุกทางต่อประเทศ เป็นการต่อสู้เรียกร้อง ระดับนานาชาติ เพื่อให้ส่งผลต่อ รัฐบาลพม่า มากที่สุด โดยอองซานซูจีนั้น ได้ถูกกักขัง และบริเวณอยู่บ่อยครั้ง

เพราะความขัดแย้งกับ รัฐบาลพม่า และยังปลุกระดมประชาชนที่เห็นต่าง เพื่อต่อสู้กับ รัฐบาลพม่า อย่างหนักเหนี่ยว โดยเธอนั้นได้อุทิศตน เพื่อต่อสู้การเมือง โดยเธอไม่ได้อยู่กับครอบครัว หรือแม้กระทั่ง ได้เห็นหน้ากันเลย การต่อสู้ของเธอนั้น มีมาอย่างยาวนาน นับ20 กว่าปีเลยก็ว่าได้

ประวัติศาสตร์โบราณ

ประวัติศาสตร์ชาติจีน

ที่เที่ยวนอร์เวย์

ที่เที่ยวปักกิ่ง

เกมคอมพิวเตอร์

เทศกาลใน ยุโรป

เรื่องเล่าผีอังกฤษ