ประวัติศาสตร์สำคัญ การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ก็เพื่อเวลาปัจจุบันถึงอนาคต

ประวัติศาสตร์สำคัญ ในเรื่องของความหมายก็คือ ศึกษาในเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ที่มีความสำคัญ ของมนุษย์เรา ตั้งแต่อดีต ในการเกิดสิ่งต่าง ๆ ที่มีการดำเนินไปแบบไหน ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ นั้นจะไม่ตายตัว ไม่อยู่กับที่ เพราะหากว่า มีการพบหลักฐานใหม่ ที่มีความน่าเชื่อถือยิ่งกว่า เราสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงในเรื่องของ ทฤษฎี และข้อมูลเกี่ยวข้อง ได้อย่างตลอดครับ ตามหลักฐานที่มีความเกี่ยวโยง

หากเป็นเรื่อง ที่มาประวัติศาสตร์ เริ่มจากที่มนุษย์ นั้นต้องการที่จะ อยากรู้ในพฤติกรรม ในอดีตของมนุษย์ จะใช้การศึกษา โดยหลักฐานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือว่ายังคงหลงเหลือ ให้เห็นในเวลาปัจจุบัน ประวัติศาสตร์นี้เลยเป็น

ศาสตร์ที่จะเชื่อมโยง ตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน ของเหล่ามนุษย์ เพราะเหตุว่ามนุษย์ จะมีความที่แตกต่าง ไปจากพวกสัตว์อื่น ๆ เพราะมีการเรียนรู้ มีสามัญสำนึก ทำให้พฤติกรรม แถมยังจะถ่ายทอด ส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่น มนุษย์เลยมีความสำคัญ กับประวัติศาสตร์อย่างที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ

ประวัติศาสตร์สำคัญ เหตุใดประวัติศาสตร์ ถึงมีความสำคัญ ?

มาดูในสิ่งที่สำคัญ ที่เราจะได้จาก ประวัติศาสตร์นั้นก็คือ ได้ฝึกฝนทักษะ เพื่อที่จะเพิ่มพัฒนาการ ทางด้านความคิด แบบที่เป็นระบบ ใช้วิธีคิดแบบเป็นระบบ มีเหตุผลที่อยู่ใน พื้นฐานข้อมูล มีหลักฐานปรากฏ

ที่มีความต่อเนื่อง อยู่อย่างระบบระเบียบ คิดให้รอบคอบ คิดแบบเป็นกลาง เคารพเรื่องของ ข้อเท็จจริง รวมถึงเหตุผล ให้ได้เข้าใจถึงสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง รวมถึงมีความเข้าใจ กับพฤติกรรมมนุษย์ ทุกยุคสมัย

เนื่องด้วย การศึกษาประวัติศาสตร์ คือวิชาที่จะมี ขอบข่ายของด้านเนื้อหา ที่ค่อนข้างกว้างมาก ฉะนั่นแล้วเลยมี นักประวัติศาสตร์ ที่นิยามความหมาย ออกมาหลายทัศนะครับ ยกตัวอย่างเช่น ดร. วิจิตร สินสิริ ทัศนะคือ

ประวัติศาสตร์สำคัญ

“ประวัติศาสตร์หมายถึง การบันทึกเหตุการณ์ ตั้งแต่อดีต ที่เกี่ยวในเรื่อง เหตุการณ์ทางสังคมจ่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง หรือวัฒนธรรม ที่มนุษย์ได้สร้างไว้ เรียกได้ว่าเป็น ความเจริญ ความรุ่งเรือง เป็นรากฐานสังคม ส่งต่อไปในสมัยต่อมา ทำให้เกิด ประวัติศาสตร์ในหลาย ๆ แขนงด้วยกันเช่น ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์การเมือง เป็นต้น”

นิธิ เอียวศรีวงศ์ ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ไทย ก็สื่อความหมายว่า “ประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษา ก็เพื่อที่จะอธิบาย อดีตสังคมมนุษย์ ที่ผ่านมิติของเวลา ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษา ก็เพื่อให้ได้เข้าใจ ในอดีตสังคมมนุษย์ แต่ละช่วงมิติเวลานั่นเอง”

เลโอโปลด์ ฟอน รันเคอ นักประวัติศาสตร์เยอรมัน ที่เป็นคนที่ริเริ่ม ในการศึกษา ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ที่จะใช้หลักฐาน เพื่อศึกษาอ้างอิง ด้วยวิธีทางประวัติศาสตร์ ที่กล่าวไว้ว่า “ประวัติศาสตร์นั้น รับการยกย่อง เพื่อมีหน้าที่ พิพากษาเรื่องราวอดีต เป็นบทเรียนให้ปัจจุบัน ก็เพื่อให้เป็นประโยชน์ ไปถึงในอนาคต”

ประวัติศาสตร์สำคัญ ลำดับเวลาที่สำคัญ กับทางประวัติศาสตร์

กับสิ่งที่เกี่ยวข้องตรง ๆ เลยกับประวัติศาสตร์ ที่กล่าวถึงเรื่องราว เหล่ามนุษย์ในอดีต มาจนถึงปัจจุบัน นั้นคือ เวลา ที่เป็นปัจจัยที่สำคัญ กับเรื่องประวัติศาสตร์ ที่จะเหนือควบคุม เพราะว่าเวลานั้น จะทำให้เหตุการณ์ใด ๆ ชุดเหตุการณ์มากมาย

ของอดีตกลับคืนมาไม่ได้ อดีตเลยเป็น ตัวที่จะกำหนด ในปัจจุบันนี้ จะหมายความว่า สภาพในปัจจุบัน จากผลในอดีตนั่นเองครับ ประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นแค่ เรื่องราวของมนุษย์เท่านั่น แต่จะขาดกาลเวลา ไปไม่ได้เลย เพราะบริบทนั่น

เกิดจากความต่อเนื่อง ของเรื่องเวลาด้วย นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ พอ ๆ กับเนื้อหา ของเรื่องราวประวัติศาสตร์ การเข้าใจประวัติศาสตร์ จะกระทำไม่ได้ หากตัดทอนช่วงเวลาใด เวลาหนึ่งไปครับ ประวัติศาสตร์จะไม่เป็นเอกเทศ

ยกตัวอย่างว่า ถ้าต้องการที่จะ เข้าใจเรื่องของคนไทย ก็ต้องศึกษาใน ประวัติศาสตร์ไทย ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่จะส่งผลต่อเนื่อง แบบที่ยาวนาน เริ่มจากในจุดเริ่มต้น แล้วมีการพัฒนา จนถึงในปัจจุบันนี้ หรือว่าต้องการ

ที่จะรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ไทย แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งเฉพาะ ก็ต้องเริ่มดูระยะเวลา ของในช่วงนั่นนั่นเอง ที่สำคัญเป็นการหา ที่ตรงจุดอีกด้วย ไม่เสียเวลา ในการเรียนรู้อีกนั่นเอง ประวัติศาสตร์เลยเป็นเรื่อง ของการศึกษา ที่จะมีความเกี่ยวข้อง กับมนุษย์ในกาลเวลา ไม่ได้เป็นแค่ เรื่องในยุคสมัยเท่านั้น หัวข้อในประวัติศาสตร์ มักจะผูกติดกับ ยุคสมัยต่าง ๆ แต่อย่างใดครับ

เข้าใจกับความสำคัญของประวัติศาสตร์

ในคำว่าประวัติศาสตร์ History ได้มาจากคำ ของภาษากรีกที่พูดว่า Historia ความหมายก็หมายถึง การสืบสวน การค้นคว้า การวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ นักประวัติศาสตร์ที่นิยาม ในเรื่องของความหมาย ก็จะแตกต่างกันไป อย่างมากมาย

มีหลากหลายความหมายเลย แต่แน่นอนครับว่า ยังไม่ได้มี คำจำกัดความ ที่เป็นแบบตายตัว หรือว่าบอกได้แน่นอน มาจนปัจจุบันนี้เลย แต่ทว่าประวัติศาสตร์ นั้นก็มีความ สำคัญอย่างมาก กลับมนุษย์เรานะครับ มันก็เพราะว่า การเรียนรู้ประวัตศาสตร์

ประวัติศาสตร์สำคัญ

นั้นจะช่วยให้เราทราบ ถึงความเป็นมาที่เกิดขึ้น โดยมีมูลมีเหตุมีผล อีทำให้เราได้ทราบถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้น ผ่านกาลเวลามา ก่อนหน้านี้นั่นเอง ทำให้เราได้ทราบถึง การปฏิบัติตัวตน ของในสังคมอีกด้วย ว่าอยู่ในที่ใด แล้วสิ่งไหนที่ควรทำ

หรือไม่ควรทำนั้น เราได้รับรู้จาก ประวัติศาตที่ได้ มีการบันทึกไว้นั่นเอง ซึ่งการศึกษาประวัติศาสนี้ ยังช่วยให้ตัวเรานั้น เป็นคนที่หาเหตุผล หาหลักฐานจริง ๆ เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ ผ่านทางข้อมูล และหลักฐานที่มี ให้ได้ตรงกับ

ข้อสันนิษฐานของตัวเรา ทำให้ตัวเรานั้นมีเหตุมีผล ที่จะเชื่อกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมานั่นเองครับ นอกจากนี้ ประวัติศาสตร์ ได้ไปช่วย คนที่เรียนรู้นั่น ได้เกิดความเข้าใจ มีความรัก ความภูมิใจ กับชาติตัวเอง เข้าใจไปถึง ลักษณะที่เกิดเฉพาะ

ในด้านวัฒนธรรม ที่เกิดในสังคมมนุษย์ ตามพื้นที่ต่าง ๆ กัน สิ่งสำคัญเลยคือ ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วจะ ได้ฝึกฝนทักษะของ การคิดวิเคราะห์ แยกแยะในความเป็นจริง ด้วยข้อมูลหลักฐาน ที่มีอย่างหลากหลาย ฝึกการอ่านเขียน สามารถจะเล่าเรื่อง รู้จักนำเสนอได้ แบบที่มีเหตุผล ที่สามารถสร้างภูมิปัญญา ได้แท้จริงเลยครับ

ประวัติศาสตร์เก่าไทย

เที่ยวแวนคูเวอร์ 2022

เที่ยวฮ่องกง

เกมมาแรง

เทศกาลมหัศจรรย์

เรื่องแปลกพิศวง