ยุคโบราณ ด้วยยุคแรกของยุคโบราณ ที่เป็นหนึ่งในแหล่ง อารยธรรมแห่งแรกของโลก ด้วยจริงไหม?

ยุคโบราณ อย่างที่รู้กันเลยว่า ยุคสมัยประวัติศาสตร์โลก นั้น มีหลากหลายช่วงสมัย เป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ละช่วงนั้น มีความสำคัญ ต่อเรื่องราวของ อารยธรรมไม่น้อย โดยหนึ่งในช่วง ที่น่าจดจำ ด้วยการเป็นยุคแรก ของอารยธรรมโบราณ ที่ต้องเรียนรู้ และควรรู้จักนั้น คงหนีไม่พ้น ยุคสมัยเมโสโปเตเมีย หนึ่งในชื่อยุคสมัย ที่มีชื่อคุ้นหูเป็นอย่างมาก โดยสิ่งที่เป็นจุดเด่น ของยุคสมัยนี้คือ การเป็นแหล่งอารยธรรมแรก

และแห่งแรกของโลกนั่นเอง ซึ่งนยุคสมัยนี้ ก็ได้เริ่มมีการอพยพ ย้ายถิ่นฐานแล้ว ซึ่งกลุ่มชนที่เริ่มอพยพนี้ มีชื่อว่า ชาวสุเมเรียน ที่ได้เข้ามาอพยพ มาสู่เมโสโปเตเมีย ที่ตั้งอยู่แถวแม่น้ำไทกริส – ยูเฟรทิส โดยที่ชาวสุเมเรียนนี้ ได้มีการเริ่มปักหลักปักฐาน พร้อมทั้งยังสร้าง

สิ่งอำนวยความสะดวก อย่างเช่น สร้างระบบชลประทาน พร้อมทั้งยังสร้าง ศาสนสถาน ที่มีชื่อเรียกในยุคนั้นว่า ซิกูแรต และในกลุ่มชาตินี้ ยังได้มีการพัฒนา พร้อมทั้ง ประดิษฐ์ตัวอักษร เป็นชนกลุ่มแรกเลยทีเดียว อีกทั้งในยุคสมัยนี้ มีความเจริญก้าวหน้า

ในด้านคณิตศาสตร์อีกด้วย เพราะเห็นได้จาก การอ้างอิงสูตรคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่ถูกคิดค้นในยุคสมัยนี้ ซึ่งในอารยธรรมนี้ สิ้นสุดลง เมื่อกองทัพเปอรืเซีย เข้ามายึดครองอย่างเต็มรูปแบบ

ยุคโบราณ

ยุคโบราณ ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มแม่น้ำไนล์ จะมีเรื่องราว ประวัติศาสตร์ส่วนไหน น่าสนใจบ้าง?

เชื่อได้เลยว่า ยุคสมัยที่เกิดบริเวณ ลุ่มแม่น้ำไนล์นี้ เป็นหนึ่งในอารยธรรม ที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะด้วยเรื่องราว ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตมนุษย์ พร้อมทั้งวิวัฒนาการ เพื่อการเอาตัวรอดนั่นเอง โดยใน เรื่องราวในยุคสมัยโบราณ นี้ เรียกว่าเป็นหนึ่งในอารยธรรม

ที่มีชื่อเรียก อย่างน่าสนใจ โดยที่มีชื่อของ อารยธรรมว่า อารยธรรมอียิปต์ ที่ตั้งอยู่ในช่วงบริเวณ ของแม่น้ำไนล์ นั่นเอง ซึ่งอารยธรรมในช่วงนี้ เป็นช่วงที่ก่อให้เกิด การเอาตัวรอด พร้อมทั้งเรียนรู้ด้านการเกษตร และการเพาะปลูก เพื่อที่จะนำผลผลิตในส่วนนี้

นำมาเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงชีพ โดยในพื้นที่ บริเวณที่ลุ่มแม่น้ำไนล์นี้ ถูกแบ่งออกอย่างชัดเจน เพราะว่าพื้นที่ในส่วนนี้ เป็นแหล่งโอเอซิส ที่ถูกโอบล้อมด้วยรอบๆ ที่เป็นพื้นที่ทะเลทราย ซึ่งการมีโอเอซิส อยู่ท่ามกลา งทะเลทรายนี้ เป็นหนึ่งในสิ่ง

ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ง พัฒนาอารยธรรม ในยุคนี้ได้ ซึ่งการพัฒนาอารายธรรมในช่วงนี้ เป็นหนึ่งในสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่า รูปแบบของการพัฒนา เป็นรูปแบบที่มั่นคง พร้อมทั้งยังมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะว่า การเรียนรู้ของคน ในยุคอารยธรรมนี้

เริ่มมีการสร้างบ้านเรือน ด้วยการนำ หินทราย ดินเหนียว มาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย

ยุคโบราณ กับอารยธรรม ที่มาพร้อมมรดก ที่ให้มาถึงทุกวันนี้ จะเป็นเรื่องใด?

เมื่อเรื่องราว ของอารยธรรมนี้ เป็นหนึ่งในเอารยธรรม ที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้ ด้วยการส่งต่อมรดก ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ ในเรื่องของการปกครอง ที่มาในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งยังมีความเป็นกลาง ที่แสดงถึงความทัดเทียมอีกด้วย โดยที่ในส่วนนี้

เป็นหนึ่งในส่วน ที่ทำให้การพูดถึง อารยธรรมกรีก เป็นหนึ่งในเรื่องราว ประวัติศาสตร์โบราณ ที่ได้รับความน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะด้วยการส่งต่อ ในเรื่องของมรดก ที่ตกทอดกันมา เพื่อการเป็นส่วนหนึ่ง ของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยจุดเริ่มต้น

ของอารยธรรมนี้ ที่เกิดขึ้นใน ช่วงปลายของยุคโบราณ นี้คือ มีจุดกำเนิกอยู่ที่ บริเวณริมชายฝั่งทะเล พร้อมทั้งเกิด และตั้งอยู่บนแผ่นดิน ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว มีลักษณะของพื้นที่ ที่เป็นดินทราย จึงทำให้เกิด การทำเกษตรได้ยาก แต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์

ของอาหาร เกิดจากการทำประมงทั้งสิ้น โดยส่วนนี้ ส่งผลให้ลักษณะ ของบ้านเรือนในยุคนี้ เลือกใช้หินอ่อนมาสร้างบ้าน ทำให้หลายคน ในยุคปัจจุบัน มองกลับไปในยุคสมัยนี้ จะเห็นได้ว่า ยุคสมัยนี้มีความร่ำรวย เพราะเลือกใช้วัสดุที่มีมูลค่า

มาสร้างบ้านเรือน อีกทั้งสิ่งที่รุ่งเรืองในยุคสมัยนี้ คือศิลปะของกรีก ที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า แม่แบบของความเจริญ ในอารยธรรมตะวันตก

ยุคโบราณ

อารยธรรมสุดท้าย ของช่วงสมัยยุคโบราณ สิ่งใดในยุคนี้ ที่เราต้องเรียนรู้บ้าง?

ช่วงสุดท้ายในบุคโบราณ ที่เป็นหนึ่งในเรื่องราว ที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย คือการเรียนรู้พัฒนาการของมนุษย์ ที่เป็นช่วงสุดท้ายของยุคสมัย เพราะยุคสมัยนี้ต้องจบสิ้น เพราะเกิดการเข้าโจมตี ที่เกิดการสูญเสียของกรุงโรมนั่นเอง โดยเรื่องราวของอารยธรรมนี้

เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ยุคสมัยโบราณในตอนท้ายสุด ที่เรียกกันว่า เป็นช่วงของ อารยธรรมโรมัน ซึ่งอารยธรรมนี้ เกิดขึ้นที่คาบสมุทรอิตาลี พร้อมทั้งเป็นจุดที่เห็นถึง วิวัฒนาการในเรื่องของ อุปนิสัยของคน ในช่วงยุคนั้น คือ การมีนิสัยที่เป็นคนขยัน

มีความอดทน พร้อมทั้งมีวินัย เป็นอย่างมาก เพราะด้วยเหตุของการมีอุปนิสัยแบบนี้ คือมีความเกี่ยวข้องกับ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ใน บริเวณคาบสมุทรอิตาลี โดยอีกหนึ่งสิ่งที่เห็นได้จัด ของอารยธรรมนี้ คือ การปกครองของรัญ ที่มาในรูปแบบสาธารณรัฐ

ที่กลุ่มชาวละติน ได้มีการจัดตั้งกรุงโรมขึ้นมา โดยมีการจัดจั้งแม่บท ที่เรียกได้ว่า เป็นแม่บทของโลกตะวันตก ที่มีเรียกกันว่า กฎหมายสิบสองโต๊ะ ที่บ่งบอกถึงรูปแบบ วิธีการจัดการประชากร อีกทั้งการที่จะทำให้โรมัน มีอำนาจสูงที่สุดในช่วงนี้คือ

การเริ่มทำสงคราม ที่เกิดระหว่างพิวมิก และคาร์เทล เพื่อที่จะได้ครอบครองอำนาจสูงสุด แต่อีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจ ที่เกิดขึ้นในอารยธรรมนี้ คือ การใช้ระบบของเศรษฐกิจ ที่มาในรูปแบบบรรณาการ และเริ่มใช้ภาษีอกร เป็นยุคสมัยแรก

บทสรุปของ ยุคสมัยโบราณ ที่พร้อมเป็นยุคสมัยแห่งการเรียนรู้ เพราะด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นยุคสมัยแห่งการเริ่มต้น จริงหรือไม่?

บทสรุปยุคสมัยโบราณ ที่มาพร้อมความรู้ และสิ่งที่น่าเรียนรู้ ในเรื่องของการพัฒนา ของกลุ่มมนุษย์ เพื่อการเอาตัวรอด พร้อมทั้งเพื่อตอบสนองในเรื่องของ การครอบครองอำนาจ และการเข้าใจ ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของ

ด้านคณิตศาตร์ ศิลปะ และแม้แต่ การเกษตร ที่จะทำให้เป็นหนทาง ในการเอาชีวิตรอด เพื่อการดำรงชีวิตนั่นเอง โดยในส่วนต่างๆเหล่านี้ นับว่าเป็นปัจจัย ของกลุ่มคน ในแต่ละช่วงของอารยธรรม ที่จะทำให้เกิด จุดเด่นของ อารยธรรมต่างๆ ของแต่ละช่วงของ

ยุคสมัยโบราณ ซึ่งแต่ละส่วนนั้น เป็นส่วนแสดงออก ให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าอารยธรรมต่างๆ มีความสนใจ ไปในด้านไหนมากกว่ากัน โดยสิ่งที่เป็นปัจจัยหลัก ที่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา คือ สิ่งแรก สภาพของพื้นที่ หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ที่เป็นตัวบ่งชี้

ให้การใช้ชีวิตเหล่านี้ เข้ากับสภาพพื้นที่ เพื่อเป็นการเอาตัวรอด โดยทั้งหมดนี้ ในยุคสมัยโบราณเป็น เรื่องราวที่น่าสนใจ และน่าติดตามไม่น้อย เพราะนี่ถือว่า เป็นหนึ่งในเรื่องราวของ ประวัติศาสตร์โลก ที่น่าติดตามอย่างยิ่ง

ประวัติยุคโบราณ

เที่ยวโซนแอฟริกา

เจาะลึกอีสปอร์ต

เรื่องแปลกไทย