สมัยประวัติศาสตร์ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์โลกกับมนุษย์โฮโมเซเปียนส์ ในระหว่างยุคหินเก่า

สมัยประวัติศาสตร์ หากพูดถึงโลกในแต่ยุค ก่อนที่จะมาถึงในปัจจุบันนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลง และจะมีด้วยกันหลายๆยุค สมัยโบราณ เราจะมาทุกท่านมารู้จักกับ ยุคแรกของโลกซึ่งเป็นยุคของ มนุษย์โฮโมเซเปียนส์ ที่เป็นสายพันธุ์มนุษย์เราปัจจุบัน โดยได้พบครั้งแรกบนโลก ประมาณช่วง 400,000 ไปจนถึง 250,000 ปีทีก่อน ที่ถือว่ามีมาอย่างยาวนาน โดยจะอยู่ในช่วงยุคหินเก่า เป็นช่วงเวลาหลังจากที่ได้มีการ วิวัฒนาการของมนุษย์โลก

โดยมีการประดิษฐ์เครื่องมือ ตั้งแต่มนุษย์ยุคก่อนอย่างโฮโม อีเร็กตัส โดยมนุษย์ในยุคนี้ก็ยังได้รู้จัก กังใช้ไฟในการให้ความร้อน โดยการนำมาปรุงอาหาร และยังรวมมไปถึงมนุษย์ในยุคนั้น ยังได้มีการพัฒนาในเรื่องของภาษา ก่อนจะมาให้อย่างในปัจจุบัน

และยังไม่หมดเพียงเท่านี้  เพราะยังมีพิธีกรรมตายๆ ที่เกี่ยวกับความตายและ ยังได้มีการไล่ล่า หาเก็บสิ่งของเพื่อเป็นการ ดำรงชีวิตของคนในยุคนั้น ที่เป็นสังคมในแบบเร่ร่อน โดยที่มนุษย์ในยุคโฮโมซาเปียนส์นั้น ก็ได้กระจายตัวจากแอฟริกา

และย้ายไปยังบริเวณอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือเอเชีย และยังได้มีการขยายถิ่นฐาน ไปที่อเมริกาเหนือและโอเชียเนีย ซึ่งเป็นในช่วงที่ยุคน้ำแข็ง ครั้งล่าสุดกำลังเข้าสู่ช่วงสูงสุด สมัยโลกยุคแรก ก็ยังมีการทำเกษตรกรรม ที่เริ่มขึ้นครั้งแรกในช่วง 10,000 ปีก่อนคริสตกาล

โยในการทำเกษตรกรรมนั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ ใช้ระบบการจัดการ และรวมไปถึงการสร้างอาหาร จึงทำให้ทำให้เกิดการค้าขาย และอำนาจทางการเมือง  ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง และกลายมาเป็นโลก อย่างเช่นในปัจจุบันนี้ และมีอีกหลากหลายเรื่องราว ที่มีความสำคัญอย่างมาก 

สมัยประวัติศาสตร์ โลกในยุคก่อนกับการพัฒนาของมนุษย์ ในด้านภาษาความรุ่งเรือง และรวมไปถึงอารยธรรมต่างๆ

จากโลกในยุคแรก เรามาพูดถึงการพัฒนา ในเรื่องของระบบเมือง ที่ได้ทำให้เกิดการพัฒนา หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ทางด้านภาษาและรวมไปถึง ความรุ่งเรืองทางด้านอารยธรรม ซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณ 40,000 ปี สมัยก่อนคริสตกาล โดยก่อนจะเริ่มมีเมืองเกิดขึ้น

สมัยประวัติศาสตร์

ยังได้มีการหลักฐานในการ สร้างที่อยู่อาศัยที่มนุษย์ ที่ได้มีการสร้างขึ้นทางตอนเหนือ ของแคว้นปัญจาบ และแถบๆเอเชียกลาง ซึ่งอยู่ในช่วง 7,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีหลักฐานที่ว่ามนุษย์ ได้มีการเริ่มปลูกข้าวบาร์เลย์

และการเลี้ยงแกะเลี้ยวแพะ ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งในช่วงนั้นผู้คนก็ได้มีการ เริ่มอาศัยอยู่ร่วมกันในหมู่บ้าน โดยการสร้างด้วยอิฐหรือดิน ซึ่งสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นบางส่วน ก็ยังคงพบเห็นได้ในปัจจุบัน ที่อยู่ในแหล่งอารยธรรมแรก

ที่เป็นแหล่งอารยธรรม เมโสโปเตเมียตอนล่าง ของชาวสุเมเรียน ประมาณ 3500 ปีก่อนคริสตกาล และตามมาด้วยอารยธรรม ของทางอียิปต์  ที่อยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์ ประมาณ 3300 ปีก่อนคริสตกาล โดยในช่วงเวลานั้นได้เริ่มมี

ระบบของเมืองเริ่มมีความซับซ้อน ด้วยระบบทางสังคมและ รวมไปถึงระบบทางเศรษฐกิจ โดยในแต่ละอารยธรรมนั้น ก็จะมีความแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ ต่างๆของทางศาสนา โดยผู้คนในช่วงเวลานี้จะมีการ ให้ความเคารพในโลก

ไม่ว่าจะเป็น ท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์ สมัยโลกยุคกลาง และสร้างสิ่งของเพื่อมาบูชา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างปูชนีย ที่เป็นสถานที่ไว้สำหรับ การเคารพสักการะ และการสร้างเทวสถาน และตามมาด้วยนักบวช 

สมัยประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของโลกในยุคโบราณ ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรื่อง รวมไปถึงตัวอักษรที่เริ่มมีการพัฒนา 

โลกของเราใบนี้นั้น ได้มีการแบ่งออกเป็น 3 ยุค ซึ่งจะประกอบไปด้วย สมัยโลกยุคหิน ยุคสำริด และยุคเหล็ก โดยในแต่ละยุคสมัยนั้น เราจะเห็นถึงระบบของเมือง และรวมไปถึงการเติบโต ของทางอารยธรรมต่างๆ ที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่ทีคสาม

อุดมสมบูรณ์ของแต่ละยุค ไม่ว่าจะเป็น ลุ่มแม่น้ำไทกริส ยูเฟติส ในเมโสโปเตเมีย ลุ่มแม่น้ำไนล์ ในประเทศอียิปต์ ลุ่มแม่น้ำสินธุ ในประเทศอินเดีย และลุ่มแม่น้ำฮวงโห ของประเทศจีน โดยที่ชาวสุเมเรียนนั้น ได้มีเขียนโดยการใช้อักษร คูนิฟอร์ม

ที่ถือว่าเป็นอักษรภาพ ที่มีลักษณะคล้ายลิ่ม ในช่วงประมาณ 3000 ปีก่อนคริสตกาล และตัวอักษรของยุคนั้น ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิดความเรียบง่าย โดยในการเขียนอักษรคูนิฟอร์ม จะเขียนในแผ่นดินเหนียว ที่เขียนด้วยต้นกกโดยที่

ะการเขียนในเรื่องของ การบริหารเมืองที่ใหญ่ขึ้น ได้มีความง่ายดายมากขึ้น ซึ่งในยุคนี้ยังได้จะเห็นไก้ถึง พัฒนาการทางด้านทหาร ด้วยกาใช้รถม้าหรือทหารม้า ที่เข้ามาทำให้สามารถ เคลื่อนพลได้อย่างเร็วขึ้น โดยในการพัฒนาเหล่านี้

มันยังนำไปสู่ระบบ ของการสร้างจักรวรรดิ โดยจักรวรรดิแรกที่ได้มีการ ควบคุมดินแดนขนาดใหญ่ ที่จะประกอบไปด้วย หลากหลายเมืองเกิดขึ้น ในอียิปต์ที่เกิดจากการ รวมกันของอียิปต์ตอนล่าง และอียิปต์ทางตอนบน ที่อยู่ในช่วง 3100 ปี ก่อนคริสตกาล และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง หลายพันปีเลยทีเดียว 

โลกในยุคกลาง กับประวัติศาสตร์ของจุดเริ่มต้น ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรามาต่อกันที่ สมัยแรกของเอเชีย ในยุคกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดเริ่มต้นในการเกิดเหตุการณ์ การล่มสลายของอาณา จักรฟูนันประมาณปี ค.ศ. 550 จากนั้นได้มีอาณาจักรเจนละ และต่อมาถูกแทนที่ด้วย อาณาจักรขอมในช่วงปี ค.ศ. 802

สมัยประวัติศาสตร์

โดยเมืองหลวงของขอมที่ชื่อว่า พระนคร จะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนยุคที่จะมรถึงในยุตอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัดของทางศาสนาฮินดู และรวมไปถึงพุทธนิกายมหายาน เพิ่มมากขึ้นกว่าพันแห่ง และที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ นครวัด และอาณาจักรอยุธยา

ในอดีตนั้นถือว่าเป็น ศูนย์กลางทางด้านการค้า ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในอดีตนั้นได้มีผู้คนที่ อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก โดยมีมากกว่า 1 ล้านคนเลยทีเดียว และเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เวนีสแห่งตะวันออก ด้วยการเป็นเมืองที่มี

แม่น้ำล้อมรอบ อีกทั้งยังมี อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรอยุธยาที่ เป็นอาณาจักรที่มีความสำคัญ ของชาวไทยเป็นอย่างมาก โดยได้รับอิทธิพลจากขอม และในช่วงต้นศตวรรษที่ 9 ได้มีอาณาจักรพุกาม ที่ขึ้นมามีอำนาจของดินแดนพม่า และด้วยการที่ที่เปิดล่มสลายของอาณาจักรพุกามนั้น

จึงทำให้เกิดความแตกแยก ในทางการเมืองจึงทำให้ อาณาจักรตองอูเคิ่มเตอโตขึ้น ในช่วงต้นศตวรรษที่ 16 และยังมีอาณาจักรที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งอยู่ในแถบๆคาบสมุทร มาลายูและอินโดนิเซีย

อาณาจักรละโว้ นั่นก็คือภาคกลางของประเทศไทย ถือว่าเป็นอาณาจักที่มี ความสำคัญในศตวรรษที่ 7 อาณาจักรจามปา อยู่ในประเทศเวียดนาม และอาณาจักรอื่นๆอีกมากมาย 

ประวัติศาสตร์โลกในยุคใหม่ กับการพัฒนาและการแพร่หลายของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย

โลกสมัยปัจจุบัน ที่ได้เกิดกระแสโลกาภิวัตน์ Globalization ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ รวมไปถึงด้านความคิด และภูมิปัญญาของทั่วโลก จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน ทางด้านความรู้จึงทำให้ เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยในมีการพัฒนาเทคโนโลยี ทางด้านปัญญากับการประดิษฐ์ ยิ่งทำให้สิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น ทำให้มีคามทันสมัยกว่าเดิม และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีมาตั้งแต่ในศตวรรษที่ 21 จึงทำให้มีความสะดวกสบาย

ถ้าเปรียบเทียบกับโลกก่อนหน้านี้ จนเกิดการแพร่หลายของทาง เทคโนโลยีโลกอินเทอร์เน็ต   รวมไปถึงการสื่อสารต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ที่ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลง ทางสังคมต่างๆขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงธุรกิจและการเมือ

แต่มันมีสิ่งที่ตามมาด้วย นั้นก็คือความเสี่ยงที่ทำให้มี การเพิ่มขึ้นในทางเศรษฐกิจ และเกิดการถดถอยทาง เศรษฐกิจครั้งใหญ่ในช่วง ปลายๆทศวรรษที่ 2000 ไปจนถึงต้นทศวรรษที่ 2010 และในยุคนี้ได้มีการ สำรวจอวกาศอีกครั้ง

โดยมีมีโครงการสำรวจดาวเคราะห์ และมีการคิดค้นโทรศัพท์มือถือ หรือว่าจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งถือว่าความก้าวหน้า ของทางวิศวกรรมที่เพิ่มมากขึ้น แต่โลกเริ่มมีการตื่นตัวในเรื่องของ ภาวะโลกร้อนที่ทำให้อากาศทั่วโลก ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

อีกทั้งยังมีปัญหาทางด้าน สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงมากขึ้น จากการปล่อยของเสียออกมา สู่สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก และที่ตามมาอีกอย่างก็คือ โรคระบาดอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโควิด 19 ที่ระบาดไปทั่วทั้งโลก 

ยุคโบราณ

เรื่องเล่าจากป่า

เรื่องแปลกชนเผ่า