สมัยโบราณไทย เรื่องราวก่อนที่จะเป็นประเทศไทย

สมัยโบราณไทย มาดูที่เรื่อง ยุคสมัยโบราณไทย เราต้องรู้ก่อนว่า มีการแบ่งยุคสมัย อย่างไรกันบ้างครับ หากดูการแบ่งยุค ของประวัติศาสตร์ไทย ทางด้านของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ ตำนานพระราชพงศาวดาร ได้มีการ แสดงพระทัศนะ ในช่วง พ.ศ. 2457 ว่าด้วยเรื่องของ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ที่ถูกแบ่งของ ประเทศไทยเรา

พงศาวดารสยาม นั้นได้ถูกแบ่งออก อยู่ที่ 3 ยุคสมัย ยุคแรกคือ กรุงสุโขทัย ขึ้นเป็นราชธานี ยุคที่สองคือ กรุงศรีอยุธยา ขึ้นเป็นราชธานี ยุคที่สามคือ กรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้นเป็นราชธานี เป็นลำดับของ ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทย

ซึ่งในยุคสามยุคนี้ ล้วนแต่ใช้ ราชธานีเพื่อเป็น ศูนย์กลางทั้งสิ้น เพราะเหตุนี้นี่เอง ทำให้เราเข้าใจใน ประวัติศาสตร์ไทยได้ง่าย มากขึ้นนั่นเองครับ ส่วนทางด้าน สิ่งสำคัญที่คือแกนกลาง ในด้านประวัติศาสตร์ ของชาติไทย ประวัติศาสตร์สากล

เรื่องการตั้งที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ,การมาอารยธรรมใหญ่ อย่างอินเดีย หรือจีน, การเปลี่ยนแปลง ช่วงคริสต์ศตวรรษ 13, ยุคการค้า ,ยุคสมัยใหม่ ,รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ปฏิวัติ เกิดเป็นรัฐประชาชาติ ,ปฏิวัติวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516

สมัยโบราณไทย หลักฐานในช่วง ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไทย มีที่มาที่ไปอย่างไร ?

มาดูด้าน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ดร. เอช. อาร์. แวน ฮิงเกอเรน เป็นนักโบราณคดี จากฮอลันดา ได้พบเจอกับ เครื่องมือหินเทาะ ที่คาดว่าสร้างโดย มนุษย์โบราณ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์พวกนี้ ได้มีการสันนิษฐาน

น่าจะเป็น มนุษย์ชวา และก็ มนุษย์ปักกิ่ง ที่มีอยู่ในช่วง ประมาณ 5 แสนปีก่อนหน้านั้น นี่คือหลักฐาน ของช่วงยุคหินเก่า ที่ประเทศไทย ส่วนในยุคหินกลาง ก็มีหลักฐานมากมาย ที่อยู่ในจังหวัดต่าง อำเภอไทรโยค ,แม่น้ำกลอง เป็นต้นครับ

สมัยโบราณไทย

สิ่งที่เจอก็จะมีตั้งแต่ เครื่องมือหิน ,โครงกระดูก พอมาถึงยุคหินใหม่ ก็ได้พบ เครื่องปั้นดินเผาเก่าแก่ ,ขวานหินขัด ซึ่งพบที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งหมดก็เป็นหลักฐาน ของในยุคหินใหม่ครับ

ส่วนทางด้าน กรมศิลปากร นั้นได้ขุดพบ โครงกระดูกที่มี ผ้าเป็นเศษชิ้น ๆ ติดอยู่ ผ้าที่พบนั้นเป็น ผ้าไหม และยังมีการเจอ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ในจังหวัดอุดรธานี อีกด้วยครับ คาดว่าอายุทั้งหมด ของสิ่งที่เจอนั้น อยู่มานานประมาณ  3,000 ปีแล้ว

ส่วนที่เป็น หลักฐานชี้ชัดเพิ่มเติมนั้น ได้เจอที่จังหวัดปราจีนบุรี ในตำบลโคกพนมดี อายุอยู่ที่ราว ๆ 5,000 ปีเลยครับ นี่คือจุดเปลี่ยน ไปเป็นเรื่องของ วัฒนธรรมที่สูงขึ้น ได้เจอขวานทองแดง พบเจอที่จังหวัดขอนแก่น ที่บ้านโนนนกทา เลยชี้ได้ว่าไทยเรานั้น ได้ใช้พวกเครื่องสำริด ที่ช่วงยุคใหม่นี่เอง

สมัยโบราณไทย เรื่องของคนพื้นเมือง และเรื่องของการอพยพ

หากดูเรื่องของ การจำแนกมนุษย์ ในยุคสมัยโบราณ นักมานุษยวิทยา นั้นได้แบ่งออกดังนี้ รุ่นแรกเป็น มนุษย์ตระกูลออสโตเนเซียน อพยพเข้าที่ไทย ในช่วงประมาณหลายพันปี และได้เป็น บรรพบุรุษที่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พอช่วงถัดไปก็ มนุษย์ตระกูลมอญ กับมนุษย์ตระกูลเขมร ที่อพยพมาจาก ทางจีนและก็อินเดีย ก่อนที่ไทย ได้อพยพมาเพื่อ แย่งเขตแดนกัน แย่งมาจาก มนุษย์ตระกูลละว้า ที่เป็นมนุษย์ มีความล้าหลังกว่า ในพวกอื่น ๆ ซึ่งชาวเขาของ ประเทศไทยนั้นก็ มีการสืบเชื้อมาจาก มนุษย์ละว้านี่เองครับ

สมัยโบราณไทย

รัฐในยุคโบราณของไทย จะอ้างอิงเป็นหลักฐาน จากพวกเรื่องเล่า ตำนาน นิทาน หรือว่าบันทึกต่าง ๆ ที่ได้ทำการ สถาปนาอำนาจ ในประเทศไทยนี้ มีการจำแนกออกมาเป็น

อาณาจักรทวารวดี, อาณาจักรละโว้, อาณาจักรขอม, อาณาจักรโคตรบูร, อาณาจักรฟูนัน, อาณาจักรเจนละ, อาณาจักรหริภุญชัย, แคว้นศรีจนาศะปุระ, รัฐเชียะ, อาณาจักรตามพรลิงก์, อาณาจักรโยนกเชียงแสน, รัฐลังกาสุกะ, รัฐผั่น-ผั่น ทั้งหมดในยุคนั้นก็มีดังนี้ครับ

ยุครุ่งเรืองช่วงล้านนา และอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรล้านนา กับทาง อาณาจักรสุโขทัย ถือได้ว่าเป็น นครรัฐในไทย ที่มรอิสระมากที่สุด ในยุคสมัยนั้นเลย ที่ได้เสื่อมอำนาจไป ก็คงจะเพราะว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ได้สถาปนาอาณาจักร มีเอกราชตอนปี พ.ศ.1781

ซึ่งเป็นช่วงที่สุโขทัย ได้มีการปกครอง เป็นสมบูรณาญาสิทธิราช หรือเรียกอีกอย่างคือ พ่อปกครองลูก และทางสุโขทัย ก็ได้ขยายดินแดน อย่างกว้างขวางมาก พอช่วงสมัยพญาลิไท ได้เปลี่ยนรูปแบบ ปกครองมาเป็นธรรมราชา อิทธิพลด้านศาสนา

ก็จะเป็นการนับถือ พุทธนิกายเถรวาท ลังกาวงศ์ พอเวลาผ่านไป สุโขทัยได้มาเป็นเมืองขึ้น กับอาณาจักรอยุธยา ช่วงเวลาเดียวกัน พญามังราย ก็ทรงสถานปนา อณาจักรล้านนา ตอนปีพ.ศ. 1802 โดยได้ขยายอำนาจ สร้างเป็นเมืองเชียงใหม่

ได้มีสัมพันธ์ที่ดี กับทางพ่อขุนรามคำแหง จึงทำให้ล้านนา นั้นมีอำนาจในบริเวณนั้น ได้มีการทำสงครามระหว่าง ล้านนากับอยุธยา พลัดกันแพ้ชนะ อยู่ช่วงหนึ่งครับ จนทำให้ความสัมพันธ์ ของทางล้านนากับอยุธยา นั้นไม่ดีเท่าไหร่นัก อยุธยาได้เปลี่ยนเป็น กรุงศรีอยุธยา

และได้รุ่งเรืองมาก ในพุทธศตวรรษ 19 ถึง 20 ส่วนทางเมืองเชียงใหม่ ได้แพ้ให้กับ ทางด้านพม่า โดนยึดครองไปราว ๆ ช่วงปี 2310 พอช่วงพ.ศ.2318 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทำการไล่ พวกพม่าไปจาก ที่เมืองล้านนา และได้ปกครอง ที่ล้านนาให้มาเป็น ประเทศราชสยาม 

เพราะอะไรถึงใช้อาณาจักรสุโขทัย เป็นจุดเริ่ม ในยุคประวัติศาสตร์ไทย ?

เหตุผลของการใช้ ช่วงยุคสุโขทัย เริ้มประวัติศาสตร์ไทยนั้น มีอยู่สองเหตุหลัก ๆ 

อย่างแรกก็คือ ประวัติศาสตร์นั้นได้ยึดจากที่มนุษย์นั้น เริ่มใช้ภาษาเขียน เริ่มต้นประวัติศาสตร์นั้นเอง และหลักฐานที่เป็น แบบลายลักษณ์ คือสิ่งที่สำคัญสุด ในการไปบันทึกนั่นเอง ประกอบเรื่องของ การประดิษฐ์อักษรไทย จากพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เหมาะมากที่จะเป็น การเริ่มต้นประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย

อย่างที่สองคือ สะดวกมากกว่า เรื่องของการนับเวลา ดูเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน

ประวัติศาสตร์โบราณ

เรื่องแปลกยุโรป

ประวัติศาสตร์สากล