อาณาจักรล้านนา กับจุดยุทธศาสตร์ ที่เป็นหนึ่งใน ประวัติศาสตร์ไทย และให้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ที่น่าสนใจจริงไหม?

อาณาจักรล้านนา กับหนึ่งในส่วน ที่พร้อมให้คุณนั้น เลือกที่จะติดตามเรื่องราว ของประวัติศาสตร์ ที่พร้อมเป็นหนึ่งใน ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ที่ยังคงเป็น ประวัติศาสตร์ไทย โดยที่ส่วนเหล่านี้ เป็นหนึ่งในสิ่ง ที่มีการพูดถึงอย่างมาก ก่อนที่จะพูดถึง ประวัติศาสตร์ไทย

เพราะว่าสิ่งนี้ ที่เป็นส่วนหนึ่งของจุดยุทธศาสตร์ ที่เป็นที่ตั้งของอาณาเขตต่างๆ นับว่าเป็นหนึ่งในสิ่ง ที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากว่า ส่วนเหล่านี้ พร้อมให้เลือกเห็นว่า การวางแผน การตั้งพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่หัวเมืองนั้น เป็นหนึ่งในสิ่ง ที่มีความสำคัญอย่างมาก

เนื่องจากว่า การเลือกที่จะติดตาม ในส่วนของจุดของพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งต่างๆ ตามทิวเขาของภาคเหนือ ที่เป็นจุดเด่นของการสร้างพื้นที่ อย่างมากที่สุดคือ ในส่วนของ ที่ตั้งอาณาจักรล้านนา ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ ประวัติศาสตร์ไทย และ ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ที่พร้อมให้คุณนั้น

เลือกที่จะสร้างความเป็นตัวเอง และความน่าสนใจในการเล่าเรื่องราวอย่างมาก โดยที่ส่วนเหล่านี้ เป็นหนึ่งในสิ่งที่ขับเคลื่อน ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ประวัติศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจอย่างมากที่สุด ด้วยการเริ่มจากที่ตั้งของ อาณาจักรล้านนา ที่เป็นที่ตั้งทางทิศเหนือ

ที่ตั้งอยู่ในเขต ทิวเขาแดนลาว และในส่วนถัดมาคือ ทิวเขาถนนธงชัย ที่อยู่ทางทิศตะวันตก ต่อด้วย ทิวเขาผีปันน้ำ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของอาณาจักร และส่วนสุดท้ายคือ ทิวเขาหลวงพระบาง ที่เป็นที่ตั้งของ ทิศตะวันออกนั่นเอง

อาณาจักรล้านนา

อาณาจักรล้านนา พร้อมให้เข้าใจใน อารยธรรมโบราณ และส่วนที่เป็น ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ กับสิ่งที่น่าดึงดูดเหล่านี้ใช่หรือไม่?

การเข้าถึงส่วนที่เรียกว่า อารยธรรมโบราณ ที่นับว่าเป็นหนึ่งในส่วนของ ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ที่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มา และที่ไปของการลงทุนในรูปแบบนี้ ที่ชวนให้ค้นหา คุ้นเคย กับสิ่งที่พร้อมให้คุณนั้น ขับเคลื่อนอย่างมากที่สุด ดังนั้นทางเลือกในส่วนนี้

เป็นหนึ่งในทางเลือก ของการติดตาม ที่ให้ได้เรียนรู้ในส่วนที่น่าสนใจ และน่าเสาะหาอย่างมาก เนื่องจากว่าเป็น ทางเลือกที่ดี และเป็นหนึ่งในทางเลือก ที่ชวนให้รู้จักกับ ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัย เพราะนี่คือ อารยธรรมโบราณ

ที่ดึงดูดการเข้าถึงส่วนนี้อย่างมาก เพราะว่าการเข้าถึง อารยธรรมโบราณ ส่วนที่เรียกว่า กลุ่มเมืองล้านนาตะวันตก ที่ประกอบไปด้วย ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ที่มีการรวมตัวกัน ตั้งแต่ช่วงยุคสมัยของ ราชวงศ์มังราย ที่ทะให้เกิด

ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ร่วมกันนั่นเอง ดังนั้นการเลือก ติดตามในส่วนนี้ เป็นหนึ่งในส่วน ที่ทำให้เห็นจุดที่เด่น ที่มีความชัดเจน ในการเลือกเรียนรู้ ที่มาและที่ไป อย่างมากที่สุด เพื่อที่จะเลือกหาช่องทาง ของการพัฒนา ที่พร้อมให้ติดตามอย่างน่าสนใจ

เพราะว่าอารยธรรม ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นหนึ่งในส่วน ที่พร้อมให้เลือกรับชม เลือกเรียนรู้ วาาการพัฒนาของราชวงศ์ ในช่วงเวลานั้นๆ เป็นอย่างไร

อาณาจักรล้านนา ที่เรียกได้ว่าเป็น ประวัติศาสตร์ภาคเหนือ ที่ให้สัมผัส อารยธรรมและนประวัติศาสตร์ ที่น่าเรียนรู้แค่ไหน?

ส่วนนี้บอกได้เลยว่า เป็นหนึ่งในส่วน ที่ทำให้เห็นว่า ประวัติศาสตร์ภาคเหนือ มีความเป็นมาอย่างไร และมีความน่าสนใจ ในเรื่องของเรื่องราว ที่เป็นยุคที่มีความรุ่งเรือง และมีความน่าค้นหา ในส่วนของการเรียนรู้ ในส่วนนี้มากน้อยแค่ไหน เพราะว่าในส่วนนี้

เป็นหนึ่งในส่วนของ ช่วงเวลาที่พร้อมให้คุณนั้น เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นว่า อารยธรรมและประวัติศาสตร์ ที่เป็นเรื่องราวของภาคเหนือนั้น เป็นหนึ่งในเรื่องราว ที่น่าสนใจอย่างมากที่สุด ดังนั้นทางเลือกในส่วนนี้ เป็นหนึ่งในทางเลือก ที่ชวนให้เลือกและติดตาม ในการที่จะให้คุณได้เห็นว่า ช่วงเวลาของ ความรุ่งเรือง ความมั่นคง สู่ความล่มสลาย ในส่วน ประวัติศาสตร์ภาคเหนือ

พร้อมกับ ส่วนของการเข้าถึง อารยธรรมและประวัติศาสตร์ นั้นมีจุดเริ่มต้นในช่วงไหน โดยที่ส่วนยุคสมัยที่มีความรุ่งเรือง เฟื่องฟู คือช่วงเวลาในยุคของ พญาแสนเมืองมา, พญาสามฝั่งแกน, พญาติโลกราช, พระยอดเชียงราย และพระเมืองแก้ว

เมื่อการสู่งยุคที่รุ่งเรือง เฟื่องฟูในหลากหลายด้าน ก็เข้าสู่ยุคล้านนา ที่กำลังสื่อมจนสู่การเสื่อมลง อารยธรรมและประวัติศาสตร์ อย่างสมบูรณ์ คือใน่วงของยุค พระเมืองเกษกล้า ที่ให้การเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ ที่มีความเกี่ยวข้อง ในด้านของความเก่าแก่ อารยธรรม และการเป็น ประวัติศาสตร์ภาคเหนือ

อาณาจักรล้านนา

ล้านนาคือ อาณาจักรโบราณ นับว่าเป็น อาณาจักรเก่าแก่ ในประเทศไทย

แม้ว่าอาณาจักรล้านนา จะเป็นหนึ่งใน อาณาจักรโบราณ อันเก่าแก่ และยังเป็นหนึ่งใน อาณาจักรเก่าแก่ ของประเทศไทยอีกด้วย เชื่อว่าหลายท่าน คงจะเคยได้ยิน และอาจจะเคยได้อ่าน เรื่องราวเกี่ยวกับ อาณาจักรโบราณ อย่างล้านนา กันมาพอสมควร

เมื่อพูดถึงล้านนา ทุกคนก็คงจะคิดถึง ภาคเหนือ เชียงใหม่ ความเป็นล้านนา ที่ซึมซับอยู่ ในทุกอณู ในทุกอริยาบทของผู้คน วิถีชีวิต วัตนธรรมความเป็นอยู่ ที่ค่อนข้างจะ เป็นกเอกลักษณ์ ไม่แพ้กับผู้คน ที่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆ และ อาณาจักรเก่าแก่ อื่นๆของประเทศไทยเลย

สมัยนั้น การปกครองยังคงเป็นในรูปแบบของราชวงศ์ ไม่ว่าจะเป็น ราชวงศ์มังราย ยุคพม่าครองเมือง ราชวงศ์ทิพยจักร จนกระทั่งอาณาจักร ได้ล่มสลายไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามที ล้านนาก็ยังคงไว้ซึ่ง ความเป็นมาที่เก่าแก่ อาณาจักรโบราณแห่งนี้ มีมนต์เสน่ห์มากมาย

ที่ไม่ว่าใคร หากได้มาเยือน ดินแดนแห่งนี้ รับรองเลยว่า จะต้องหลงมนต์ อาณาจักรเก่าแก่ แห่งนี้อย่างแน่นอน และถ้าหากว่า ทุกๆท่านอยากที่จะ รู้จักกับอาณาจักรล้านนาให้มากขึ้น ก็สามารถที่จะติดตาม ผ่านช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์แห่งนี้ ได้ตลอดเวลา เพราะเว็บไซต์ของเรา ยังมีข้อมูล รวมไปถึง รายละเอียดของ อาณาจักรอื่นๆ อีกมากมาย ให้ทุกๆท่านสามารถที่จะ อัพเดตและติดตาม ข้อมูลประวัติศาตร์ล้านนาได้

ประวัติศาสตร์ล้านนา ในอดีตก่อนที่จะก่อตัวเป็นหนึ่งใน อาณาจักรไทย 

และเราจะมาพูดถึง อาณาจักรไทย เดิมทีแล้ว ประวัติศาสตร์ล้านนา มีรายละเอียด และได้มการพูดถึง อาณาจักรไทย อยู่พอสมควร แต่หากจะพูดกันตามจริงแล้ว กว่าที่จะมาเป็น อาณาจักรไทย ที่สมบูรณ์ จนถึงทุกวันนี้ ก็ได้ผ่านการ รวบรวมเอาอาณาจักรต่างๆ

หนึ่งในนั้นก็คือล้านนา ซึ่งทางด้านของ ประวัติศาสตร์ล้านนา ที่มีความเก่าแก่ ก็ได้ผนึกรวมกัน โดยข้อกำหนดต่างๆในอดีต จนกลายมาเป็นหนึ่งใน ประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหากจะพูดไปแล้ว อาณาจักรไทย หรือว่าจะเรียกให้ถูก ก็คือประเทศไทย

ก็ได้มีการรวบรวบเอา อมณาจักรมากมายมารวมกัน ก่อให้เกิด อันหนึ่งอันเดียว และกลายมาเป็น ประวัติศาตร์ที่ทั้งเก่าแก่และยาวนาน รู้หรือไม่ว่าใน ประวัติศาสตร์ล้านนา ได้มีการบันทึกเอาไว้ว่า ที่ตั้งของดินแดนแห่งนี้ หากจะว่าเป็นแล้ว

จุดที่เรียบเสมือน ใจกลางของอาณาจักร ก็คงจะหนีไม่พ้น นครเชียงใหม่ ซึ่งในยุคของพญามังราย ที่ได้มีการย้ายราชธานี ให้มาอยู่ที่ ณ นครเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.1839 นับแต่นั้นเป็นต้นมา เชียงใหม่ก็ได้กลายมาเป็น หนึ่งในสัญลักษณ์ของดินแดนล้านนา และหนึ่งในสัญลักษณ์ของ ความจริญในดินแดนแห่งนี้นั่นเอง

อาณาจักรอยุธยา

ที่เที่ยวอยุธยา

เที่ยวจีนหน้าหนาว

เกมส์สงคราม

เทศกาลนานาชาติ

เครื่องรางไทย