โลกยุคมืด ในประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมาบนโลกใบนี้ หมายถึงเรื่องราว หรือเหตุการณ์ในช่วงยุคไหนบ้าง ? 

โลกยุคมืด ที่เป็นอีกหนึ่งอารยธรรมโลกใบนี้ ที่เป็นอีกหนึ่งช่วง ระยะเวลาหนึ่ง ที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญ ที่เกิดชึ้นมา ที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ที่น่าสนที่ในวันนี้เองนั้น ทางเราเองนั้น ก็จะมาเล่าเรื่องราว และเหตุการณ์ ที่สำคัญที่ได้เกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวว่า มีเรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรบ้าง ที่น่าสนใจ และเป็นที่น่าจดจำ ในช่วงยุคนั้นกันบ้าง 

ที่ในตอนแรกนั้น ก็จะขอเกริ่นก่อน เกี่ยวกับเรื่องราว อารยธรรมโลก ที่ทางนักโบราณคดีนั้น ก็ได้แบ่งออกไว้ เป็น 4 ยุคสมัยด้วยกัน นั่นก็คือ ยุคสมัยโบราณ ยุคสมัยกลาง ยุคสมัยใหม่ และก็ยุคร่วมสมัยนั่นเอง ที่ต้องบอกเลยว่า ในช่วงยุคมืดนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ในช่วงยุคสมัยกลางนั่นเอง ทีั่เป็นอีกหนึ่งยุคสมัย ที่มีความสำคัญ และมีเรื่องราว ที่น่าสนใจ ที่น่าติดตาม เป็นอย่างมากเลยทีเดียว 

โดยที่ต้องบอกเลยว่า ยุคมืด นั้นก็เป็นอีกหนึ่ง ช่วงเหตุการณ์ ที่สำคัญของโลกใบนี้ ที่เป็นเหตุการณ์ ที่ได้เกิดขึ้น ในช่วงที่โรมันตะวันตกนั้น ได้ล่มสลายลงไป ที่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ ที่สำคัญ ที่ได้เกิดขึ้น ในทวีปยุโรป ในช่วงเวลานึงนั่นเอง ที่เป็นการล่มสลาย จากการถูกรุกราน ของกลุ่มอารยธรรม ทางฝั่งเหนือนั่นเอง 

ที่ทำให้อาณาจักรโรมันนั้น ได้อ่อนแอลงไป เป็นอย่างมาก ที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรม และไม่เป็นปึกแผ่น ที่บ้านเมืองนั้น ก็ต่างแคกแยกกันไป คนละทิศคนละทาง ทำให้เกิดความ ไม่สเถียร์ภาพ ในทุก ๆ ด้าน ที่ทำให้ถูกรุกราน โดยฝ่ายตรงข้าม ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย ที่ทำให้พวกที่ได้ มายึดครองโรมันไปนั้น 

ก็สามารถสร้างเมือง และได้เกิดอาณาจักรแห่งใหม่ ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ที่เป็นพวกที่มีชื่อเรียกกันว่า แฟรงค์ ที่เป็นกลุ่มที่ตั้งรกราก อยู่บริเวณประเทศฝรั่งเศส และเยอรมัน ก่อนที่พวกนี้ จะได้เข้ามายึดครอง อาณาจักโรมัน ในภายหลังที่เป็นอีกหนึ่งกลุ่ม ที่ได้มีการปกครอง แบบเป็นราชวงศ์ และมีความเชื่อทางด้าน ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกด้วยนั่นเอง 

โลกยุคมืด หลังจากที่อาณาจักโรมัน ได้ถูกยึดครองไปนั้น ได้มีเหตุกาณ์อะไรบ้าง ที่น่าสนใจ ? 

ก็ต้องบอกเลยว่า หลังจากที่พวกแฟรงค์เองนั้น ได้เข้ามายึดครอง และได้ก่อตั้งเป็นอาณาจักรไปนั้น ก็ได้มีความโดดเด่น เป็นอย่างมาก ในช่วงสมัยราชา เลอมาญ ที่ได้เน้นการปกครอง โดยการที่ศาสนจักรนั้น ก็ได้ให้การสนับสนุน จากผู้นำทางศาสนา ที่ได้เลือกและแต่งตั้ง ให้เป็นราชาอีกด้วยนั่นเอง 

โลกยุคมืด

ไม่เว้นแม้แต่ราชินี ที่ก็ต้องได้รับ ความเห็นชอบ จากทางด้าน ผู้นำในศาสนาอีกด้วยนั่นเอง ที่จะบอกเลยว่า ราชาเลอมาญเองนั้น ก็ได้เป็นผู้ริเร่ม ในการวางแผน รูปแบบการปกครอง ในมวีปยุโรป ในช่วงยุคนั้นอีกด้วย ที่ได้เป็นระบบ การปกครองแบบ ศักดินาสวามิภักดิ์ หรือที่เรียกกันว่า ฟิลดัล ที่เป็นชื่อเรียกระบบปกครองดังกล่าวนั่นเอง 

ที่ได้นิยมใช้กัน อย่างแพร่หลาย ในทวีปยุโรป ที่เป็นรูปแบบการปกครองในช่วง ยุโรปยุคกลาง ที่ได้มีการกระจายอำนาจ ไปสู่การปกครอง ในท้องถิ่นอีกด้วย ที่ได้มีอิทธิพล ในการดำเนินชีวิต ของประชากร ในทวีปยุโรป ในช่วงนั้น เป็นอย่างมากอีกด้วย ที่ทำให้สังคม และเศรษฐกิจ ในช่วงนั้น ได้มีความเสถียรภาพ เป็นอย่างมากอีกด้วย ที่ถือได้ว่า เป็นในช่วงของ ยุครุ่งเรือง ในยุคสมัยช่วงนั้น อีกด้วยนั่นเอง 

สมัยยุคมืด ทำให้ถึงเป็นช่วงเหตุกาณ์ ที่ได้เป็นยุคสมัย ที่มีชื่อเรียกแบบนั้น  

ที่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ ที่สำคัญที่เป็น ช่วงที่ศาสนจักรนั้น ได้มีบทบาท ที่สำคัญเป็นอย่างมากอีกด้วย ที่เป็นอีกหนึ่ง มูลเหตุจากเรื่องราว ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วนั้น ที่ทำให้กลุ่มนักวิชาการ ทั้งหลายนั้น ก็ได้เรียกชื่อ และตั้งสมญานามว่า เป็นยุคมืด ที่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการปกครอง และการควบคุม 

โดยที่อำนาจทั้งหมดนั้น จะเป็นอำนาจ ที่ทางด้านศาสนจักรนั้น ได้มีบทบาท ที่สำคัญต่อการปกครอง ได้เป็นอย่างมากอีกด้วย ที่ได้มีอิทธิพล ที่ได้แทรกซึม ไปยังราชาผู้ที่ได้ปกครอง หรือว่าจะเป้นการแบ่งศักดินา ให้แก่ราชา หรือว่าขุนนางต่าง ๆ นั้นซึ่งก็จะต้อง ได้รับความเห็นชอบ จากทางด้านศาสนจักร อีกด้วนั่นเอง 

จุดเริ่มต้นของความเสื่อม ในยุคมืดนั้น คืออะไร ? 

ก็ต้องบอกเลยว่า ในรูปแบบการปกครอง ที่อำนาจโดยส่วนใหญ่นั้น ได้รับอิทธิพล ทางด้านศาสนจักร เป็นเสียส่วนมากนั้น ที่ทุก ๆ สิ่งนั้น ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบ โดยทางศาสนจักร ไม่จะเป็นการเลือกผู้นำ ของอาณาจักร หรือว่าจะเป็น ในเรื่องของการแบ่งศักดินา ที่ดินต่าง ๆ หรือว่าทางด้านศาสนจักรนั้น ก็ได้มีกองทัพ เป็นของตัวเอง แยกออกมาต่างหากด้วยนั้น 

โลกยุคมืด

ที่รวมไปถึง การปลุกระดม ให้กลุ่มชาวบ้านนั้น ได้ทำสงคราม ที่ได้แย่งชิงดินแดน ของศาสนาในฝ่ายตรงข้ามด้วยนั่นเอง ที่ได้มีชื่อเรียกว่าสงคราม crusade ที่เป็นสงคราม ที่ได้แย่งชิงพื้นที่ดินแดน ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง ที่หากให้พูดถึง ความเสื่อมในช่วงยุคมืดนั้น ก็จะเป็นความเสื่อมในเรื่องของ ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่ได้หยุดการพัฒนาออกไป ที่สวนทางกลับทางด้านศาสนา ที่มีความเจริญ และมีอิทธิพล ต่อการำรงชีวิต มากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

ระบบการปกครองแบบฟิวดัวดัลนั้น เป็นระบบการปกครอง ที่มีความน่าสนใจ อย่างไรบ้าง ? 

สำหรับระบบการปกครอง แบบฟิวดัลนั้น เป็นอีกหนึ่งระบบการปกครอง ในช่วงยุคมืด ที่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นวงกว้าง ที่เป็นรูปแบบการผกครอง ที่ทางฝั่งยุโรปนั้น ก็จะต้องทำสงคราม เพื่อแย่งชิงอำนาจ และพื้นที่ จากกลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ ที่ได้เริ่มทำกัน ตั้งแต่สมัยโรมัน ที่ได้เสื่อมสลาย ไปแล้วนั่นเอง ที่เป็นสภาวะที่บ้านเมือง และการปกครองนั้น เต็มไปด้วยการทำสงคราม 

ที่บ้านเมืองนั้น ขาดความสงบ ที่ทำให้ผู้คนโดยส่วนใหญ่นั้น ก็เร่ร่อนอาศัยอยู่ ตามที่ต่าง ๆ ไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่ง ที่จะต้องพึงพาอาศัย ผู้นำที่ให้ความคุ้มครอง แก่ตนเอง ซึ่งพวกเขาเองนั้น ก็ได้จอบแทน โดยการรับใช้แรงงานนั่นเอง อีกทั้ง ในรูปแบบการทำสงครามนั้น เมื่อการสู้รบนั้น ประสบความสำเร็จ 

ทางฝั่งผู้นำนั้น ก็จะมอบพื้นที่ ให้แก่แม่ทัพ เพื่อเป็นรางวัลที่ต่อมานั้น ก็ได้แปรสภาพ เป็นขุนนางที่เป็นเจ้าจองที่ดิน ซึ่งขุนนางในระดับสูงนั้น ก็จะแบ่งพื้นที่ ให้แก่ขุนนางชั้นรองต่อไปเป็นทอด ๆ นั่นเอง ที่สรุปได้ว่า เป็นระบบการปกครอง ที่เป็นข้ารับใช้ ให้แก่ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่านั่นเอง ที่ถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการปกครอง ในยุคมืด ที่มีความสำคัญมากที่สุด

โลกยุคหิน

ที่เที่ยวติดอันดับ

เที่ยวกวางโจว

เกมแอ็กชันต่อสู้

เทศกาลเพลง

คดีลึกลับปริศนา