โลกยุคสำริด อดีตความเป็นมา ที่ผ่านมา และเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ

โลกยุคสำริด เรียกได้ว่าเป็น ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหนึ่งที่ มนุษย์รู้จัก ใช้โลหะสำริด ซึ่งถือได้ว่าเป็น ยุคก่อนคริสต์ศักราช และปีพ.ศนั่นเอง ซึ่งในบางครั้ง ในบางพื้นที่ ในสมัยก่อน ที่ยังไม่มี การจัดตั้ง ประเทศอย่างชัดเจนนั้น ได้เข้าสู่ช่วง ที่เรียกว่า ก่อนมีตัวอักษร และการบันทึก สิ่งต่างๆนั้นเอง โดยบางครั้ง บางที พื้นที่อารยธรรมเมือง ได้เริ่มก่อสร้างขึ้น ในยุคสำริด ซึ่งเป็นยุคที่ 2 ในระบบ 3 ยุคหินสำริดเหล็ก ซึ่งจะถูก พูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ และการค้า โดยยุคสำริด

วัฒนธรรมของพวกเขา ในอดีตเรียกได้ว่า มีการเขียนบันทึก สิ่งต่างๆ บางครั้งก็มี การเขียนบันทึก ด้วยรูปภาพ และการวาดภาพ นั่นเอง โดยตามหลักฐาน ทางโบราณคดี หรือวรรณคดีนั้น อยู่ในยุคที่ เรารู้จักกัน ในนาม เมโสโปเตเมีย และ อักษรอียิปต์โบราณ

ซึ่งได้พัฒนา ระบบการเขียน ที่ใช้งานได้จริงๆ ในยุคแรก โดยเพื่อนๆนั้น อาจจะเคยเห็น รูปและสิ่งต่างๆ ที่เรียกได้ว่า อยู่ในภาพวาด อียิปต์นั่นเอง

โลกยุคสำริด

โลกยุคสำริด ประวัติศาสตร์ยุคสำริด

เรียกว่าช่วงเวลา โดยรวมนั้น มีลักษณะใช้ ทองแดงอย่าง แพร่หลาย ตามสถานที่ต่างๆ และมีการพัฒนา เทคโนโลยีเกี่ยวกับ ทองแดงที่เกิดขึ้น จึงทำให้มนุษย์ ที่สร้างซึ่ง ต่างๆนั้น เรียกว่ามีการ พัฒนาและ เรียนรู้รวมไปถึงการผลิต แบบกำหนด ชื่อดีบุกนั้น จะต้องใช้ขุด ซึ่งส่วนใหญ่นั้น

เป็นแร่ดีบุก ที่เราจะ ได้เห็นกัน ซึ่งเครื่องมือ และสิ่งต่างๆ ในยุคสำริดที่ พบได้ตาม แหล่งต่างๆ ในภูมิภาคต่างๆ ของโลกนั้น นอกจากจะทำ ด้วยเหล็กสัมฤทธิ์ แล้วยังพบเครื่องมือ สิ่งต่างๆ ที่เรียกได้ว่า ทำจากหินดินเผา และแร่ต่างๆ ซึ่งแบ่งพื้นที่ แต่ละแห่งนั้น เรียกได้ว่า มีการพัฒนา

และการเรียนรู้ ที่แตกต่าง กันออกไป ในบางแหล่งนั้น มีการใช้สำริด มาต่อเนื่อง จนถึงมายกเหล็ก เรียกได้ว่า เป็นเครื่องมือ ที่ใช้จากสำริด มีเช่น ขวาน หอก ภาชนะต่างๆ กำไล ตุ้มหู ลูกปัด สิ่งสวยงาม และอาวุธนั่นเอง ซึ่งถือได้ว่า เป็นยุคพัฒนา ที่เกิดขึ้น

ยุคสำริด เป็นยุคที่เรียกได้ว่า เป็นการพัฒนา ความเป็นอยู่ของมนุษย์

ที่เรียกว่า มีการเปลี่ยนแปลง ไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านการเมือง ในยุคอดีต ที่เกิดขึ้น รวมไปถึง สังคมต่างๆ ที่เรียกว่า มีการบันทึก ให้เห็นว่ามนุษย์ มีการพัฒนา และการเรียนรู้ การปรับตัว เข้าอยู่กับสังคม ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องเกี่ยวกับ ชุมชน เกษตรกรรม ขยายตัวจนเป็น ชุมชนเมือง

ที่เรียกได้ว่า มีขนาดใหญ่ขึ้น รวมไปถึง การจัดแบ่ง ความสัมพันธ์ ตามความสามารถ ในยุคอดีต ยกตัวอย่าง กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เห็นและมีการจัด ระเบียบสังคม รวมไปถึง ในยุคนี้นั้น เริ่มมีการแบ่ง กลุ่มชนชั้น วรรณะต่างๆรวมไปถึง เลือกอำนวย ต่อการผลิต นำไปสู่ความมั่งคั่ง

ทางด้านปัจจัย แก่สังคม และเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึง เศรษฐกิจอีกด้วยนั่นเอง โดยยุคนี้นั้น เราจะได้มัก เห็นเรื่องราว ในอดีต ที่มีการเล่า และมีการพูดถึงว่า มนุษย์นั้นได้มี การพัฒนาสิ่งต่างๆ รวมถึงสังคม สู่ความเป็นรัฐ ในช่วงยุคเวลา ถัดมานั่นเอง

โลกยุคสำริด

โลกยุคสำริดที่เกิดขึ้น และการเริ่มต้น ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก นั้นเกิดขึ้น พร้อมกันหรือไม่

สำหรับคำว่า โลกยุคสำริด เพื่อนและ ใครหลายๆค นอาจคิดว่า เป็นช่วงปีก่อน คริสต์ศักราช เดียวกันแต่รู้หรือไม่ ว่าการเริ่มต้น ของยุคสำริด ในแต่ละ ภูมิภาคต่างๆ ของโลกนั้น เรียกได้ว่า มีความแตกต่าง กันออกไป และแต่ละพื้นที่นั้น มีระยะเวลา ไม่เท่ากัน

และเกิดขึ้น ไม่พร้อมกัน นั้นเอง ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว แหล่งถิ่นฐาน ส่วนใหญ่ สามารถทะลุ สัมฤทธิ์ได้ เมื่อประมาณ 5000 ปีมาแล้ว ก่อนยุคศักราชนั่นเอง สัมฤทธิ์ถือได้ว่า เป็นโลหะผสม กับทองแดง และดีบุก กรรมวิธีการทำนั้น ซึ่งเรียกได้ว่า เกิดขึ้นค่อนข้างยุ่งยาก และต้องอาศัย

การเรียนรู้ ความเข้าใจ และการสิ่งต่างๆ นั่นเอง ตั้งแต่การหาแหล่งแร่ และการเตรียมรวมไปถึง การถลุงแร่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้นั้น เกิดขึ้นไม่ว่า จะเป็นในเรื่อง เกี่ยวกับ การผสมแร่ ที่ต้องอาศัย ความเชี่ยวชาญ จากนั้นจึง สามารถทำเป็น รูปเครื่องมือ และเครื่องใช้

ด้วยการหล่อ และการพิมพ์ หินทรายนั่นเอง ซึ่งเพื่อนๆนั้น อาจจะรู้จัก กันมาบ้างแล้ว

โลกยุคสำริดกับแหล่งอารยธรรม ต่างๆที่สำคัญของโลก

ซึ่งโลกนั้น เรียกได้ว่ามี การพัฒนาและ สังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยช่วงเวลา ยุคสมัยหินใหม่ และ ยุคสมัยสำริด นั้นเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แหล่งอารยธรรม ที่สำคัญและ น่าสนใจของโลก ซึ่งบางที่นั้น เราอาจจะเคยได้ยิน มาก่อน ยกตัวอย่างเช่น แหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

ในภูมิภาค เอเชียตะวันตก และเป็นแหล่ง ที่เกิดขึ้นของ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ ในอียิปต์ ซึ่งนอกจากนี้ ยังมี แหล่งอารยธรรมในลุ่มแม่น้ำสินธุ ในอินเดียอีกด้วย และ แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห ของจีนซึ่งในประเทศไทยนั้น ก็มีการเกิดขึ้นใน แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง ในประเทศไทย อีกด้วยนั่นเอง

โลกยุคมืด

เที่ยวง่ายๆใกล้ๆ

เที่ยวเซี่ยงไฮ้

เกมต่อสู้น่าเล่น

เทศกาลแปลกยุโรป

เรื่องแปลกชวนขนลุก