โลกยุคโลหะ รวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโลกในยุคโลหะ 

โลกยุคโลหะ โลหะชนิดแรก ของโลกนั้น ถือกำเนิดขึ้นในโลก ยุคช่วงก่อนประวัติศาสตร์ ว่ากันว่ามันเกิดขึ้น ในช่วงประมาณ 5000-900 ปี ก่อนที่พุทธศักราช จะถือกำเนิดขึ้น. ซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์ เริ่มรู้จักการ นำเอาแร่โลหะ ที่ได้มาจากการ สกัดแร่จากหินธรรมชาติ โดยโลหะที่ได้ส่วนใหญ่แล้ว ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ในการผลิต ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับการต่อสู้ ซึ่งแร่ที่ได้ ก็มีตั้งแต่ ทองแดง แร่สำริด และแร่เหล็ก โดยส่วนใหญ่แล้ว แร่ที่ได้พวกนี้ โลกยุคสำริด 

มักจะถูกนำมาหล่อหลอม เพื่อนำไปใช้ในการ สร้างอาวุธต่างๆ เช่น มีด หอก หรือ ดาบ นั่นก็เพื่อเอาไปใช้ ในการต่อสู้ สำหรับการล่าสัตว์ ทั้งยังมีการขุดค้นพบ ชิ้นส่วนที่นำมาเป็น เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือแม้กระทั่ง เครื่องประดับ ของมนุษย์ในยุคสมัยนั้น โดยมันได้ถูกนำมา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โลกยุคหิน 

จนกระทั่งเป็น ชิ้นส่วนในการประกอบ ของที่อยู่อาศัย และยังรวมไปถึง การใช้งานใน เกษตรกรรมอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การนำมาเป็น ส่วนประกอบในการสร้างบ้าน ในการยกตัวบ้านให้สูงขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้อง ใช้ส่วนประกอบเป็นแร่โลหะ นั่นก็เพื่อ ให้เกิดความแข็งแรง และทนทาน ต่อการใช้งาน ในระยะยาว. สำรวจโลกยุคเก่า

ทั้งยังมีความเชื่ออีกว่า การหาแร่โลหะที่ได้ และนำมาใช้เป็น ส่วนประกอบของชีวิตประจำวัน จะช่วยให้คนคนนั้น ได้มีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความเชื่อในเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง มนุษย์ยุคโลหะ

โลกยุคสำริด โลกยุคหิน โลกยุคโลหะ ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ยุคด้วยกัน มียุคอะไรบ้าง? 

โลหะชนิดแรก ของโลกยุคโลหะ ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ยุคย่อยๆด้วยกัน ซึ่งก็มีดังนี้ 1.ยุคทองแดงปนหิน และต่อมาก็เป็น 2.โลกยุคสำริด และต่อมาก็เป็น 3.โลกยุคเหล็ก

โลกยุคโลหะ

โลกยุคสำริด ซึ่งทั้ง 3 ยุคนี้ ถูกคาดการณ์ว่า มนุษย์เป็นคนค้นพบ และนำโลหะต่างๆเหล่านี้ นำมาพัฒนาเพื่อใช้ ในการดำเนินชีวิต ด้วยการนำมาผลิตเป็น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการนำมา ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดความสะดวก และเกิดความปลอดภัย อย่างมากยิ่งขึ้น. โลกในยุคเหล็ก 

ซึ่งก็มีการขุดพบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ คาดการณ์ว่าเกิดขึ้น จากโลกในยุคโลหะ นั่นก็คือการค้นพบ กรอกที่ทำมาจาก โลหะทั้งหมด โดยนักสำรวจ ได้ถูกค้นพบ ในบริเวณสถานที่ ยุโรปกลาง ซึ่งคาดการณ์ได้ว่า มันถูกสร้างขึ้น ในช่วงของประวัติศาสตร์ โลกยุคสำริดนั่นเอง โลกยุคโบราณ 

โลกยุคโบราณ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ถึงจุดเริ่มต้นของ โลหะชนิดแรก ของ โลกยุคโลหะ เกิดขึ้นได้อย่างไร?

โลกยุคหิน โลกยุคโบราณ จากประวัติศาสตร์ ที่ได้คาดการณ์ว่า โลกยุคโลหะนั้น ได้เกิดขึ้นในช่วงประมาณ 5000-6000 ปี ก่อนที่พุทธศักราช จะถือกำเนิด แต่ถ้าว่าหลักฐาน สำหรับการค้นพบ ทางประวัติศาสตร์ในตอนนี้ ก็ยังไม่สามารถที่จะ บ่งบอกถึง จุดที่มาของ การกำเนิดโลกในยุคโลหะ ได้ว่ามันเกิดขึ้น ครั้งแรกในสถานที่ใด

แต่จากการตรวจสอบ และค้นพบสิ่งของต่างๆ ก็พอที่จะสันนิษฐานได้ว่า โลกยุคโลหะนั้น ได้ถือกำเนิดเริ่มต้นขึ้น ในเอเชียตอนกลาง จากบริเวณสถานที่ของ ประเทศอียิปต์นั่นเอง โดยที่มนุษย์ ได้ถูกค้นพบกับโลหะชนิดต่างๆ และนำมาศึกษาเรียนรู้ ถึงวิธีที่จะนำไปใช้ ในการประยุกต์กับ นำมาหล่อหลอม

จนกระทั่ง การนำมาขึ้นรูป ของโลหะที่ ได้ถูกค้นพบ โดยส่วนมากแร่ที่ได้ จากการถูกค้นพบมักจะเป็น แร่ทองแดง แต่ในช่วงถัดมา โดยประมาณ 3,500 ปีก่อนที่พุทธศักราชจะถือกำเนิดขึ้น มนุษย์ก็มีการ ค้นพบแร่สำริด และได้นำแร่ที่ได้ นำไปใช้ในการ สร้างอาวุธ สำหรับการต่อสู้ หรือแม้กระทั่งนำมาใช้เป็น

สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ภาชนะต่างๆ และยังรวมไปถึง เครื่องประดับตกแต่ง และต่อจากนั้น ก็ได้มีการ ขุดค้นพบแร่เหล็ก และนำมาใช้เป็น แร่ชนิดใหม่สำหรับ การสร้างผลิตอาวุธต่างๆ โดยการนำแร่เหล็กมาใช้เป็นหลัก เพื่อใช้ทดแทนและสำริด. แต่ทว่าแร่สำริด ก็ยังคงเป็นโลหะ ที่ถูกนำมาใช้

ซึ่งเป็นความสำคัญ ต่ออุตสาหกรรม ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ สืบเนื่องจนมาถึง ปัจจุบันอยู่ดี และในช่วงต่อมา ของโลกประมาณ 900 ปีก่อนพุทธศักราช จะได้ถือกำเนิดขึ้น ชาวฮิตไทต์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มชน ที่มีอำนาจมากที่สุด ในเอเชียไมเนอร์ ก็ได้มีการขุดค้นพบ วิธีการสำหรับ การถลุงแร่เหล็ก

ในการค้นพบวิธีทำ ซึ่งพบเจอบริเวณตอนใต้ ของทะเลดำ และนี่ก็เป็นเหตุที่ ทำให้วิธีการถลุงแร่เหล็ก ด้วยการนำองค์ประกอบความรู้ ไปสู่การสอนและ ก็ได้กลายเป็น วิธีการที่แพร่กระจาย สำหรับความรู้นี้ ไปยังประเทศต่างๆ ในโซนทวีปยุโรปนั้นเอง 

โลกในยุคเหล็ก คุณสมบัติของแร่เหล็ก ที่ดีกว่าจึงทำให้ถูกนำมาใช้ มากกว่าและสำริด ในเชิงอุตสาหกรรม.

โลกในยุคเหล็ก สืบเนื่องมาจากแร่เหล็ก ซึ่งมีคุณสมบัติที่ แข็งแรงและทนทาน กว่าแรกสำริด จึงทำให้แร่เหล็กนั้น ถูกนำมาใช้เป็น แร่สำหรับผลิตอาวุธ ที่มีความแข็งกว่า ทั้งยังสามารถใช้ทำอาวุธ ได้หลากหลายเกือบทุกชนิด โดยมันได้ถูกตั้งให้เป็น แร่สำคัญที่มีอำนาจ สำหรับการทำลายล้าง ที่เหนือกว่ามนุษย์ และนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ ทำให้มนุษย์หันมา ใช้แร่เหล็กในการ ผลิตอาวุธและ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

โลกยุคโลหะ

ไม่ว่าจะเป็นการนำมา ผลิตอาวุธเครื่องมือ ในงานช่าง ซึ่งสิ่งของที่ ได้กลายเป็นที่นิยม อย่างสูงมากที่สุดสำหรับ การนำมาผลิต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ นั่นก็คือการนำมา ผลิตเป็นอาวุธสำหรับ การต่อสู้ โดยเราขอยกตัวอย่างเช่น ดาบ หรือหอก

แน่นอนว่าสำหรับปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมการผลิต ก็ยังมีการนำแร่เหล็ก มาใช้เป็นส่วนประกอบ ในการผลิตเครื่องมือต่างๆ ซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุที่ ทำให้แร่เหล็กได้เข้าสู่การพัฒนาอีกครั้ง ด้วยการนำมาผลิตเป็น เหล็กกล้า ที่มีคุณสมบัติ ซึ่งเหนือกว่าเหล็กชนิดธรรมดาอย่างมาก ด้วยความแข็งแรง และเหนียวกว่า จึงทำให้กลายเป็น อีกหนึ่งในแร่สำคัญ ที่ถูกนำมาใช้ใน การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีในปัจจุบันนี้นั้นเอง.

ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลกยุคโลหะ ที่พบเจอในประเทศไทย 

ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย มีการค้นพบเบาะแส ที่สามารถชี้วัดไปสู่ การมีชีวิตของมนุษย์ ในยุคโลหะ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง 3,000-5,000 ปีที่ได้ผ่านมานี้ จากการค้นพบคาดการณ์ว่า มนุษย์ในสมัยนั้น ได้นำเอาโลหะสำริด ทองคำ และแร่เหล็ก นำมาหลอมรวม เพื่อใช้ในการตีขึ้นรูป สำหรับจุดประสงค์เพื่อใช้เป็น เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า แร่ที่ได้มีความแข็งแรง โดยเทียบเท่าหรือดีกว่า แร่อื่นๆ ของมนุษย์ ในยุคเดียวกันเสียอีก

จากคำอ้างอิงที่มีการค้นพบ หลักฐานทาง ของโบราณประวัติศาสตร์ ด้วยการขุดค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตามหลายๆ สถานที่เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า และ โบราณคดีบ้านเชียง นักสำรวจโบราณคดี ได้ขุดค้นพบ เครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้วัด ให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ ของประเทศไทยว่ามีมนุษย์เกิดขึ้น และดำรงชีวิตอาศัย อยู่ในพื้นที่ประเทศไทย จากหลักฐานการขุดค้นพบ ด้วยความลึกประมาณ 70-80 เซนติเมตร

นักสำรวจได้พบเจอ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่สามารถสันนิษฐานได้ว่า เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ ในยุคโลหะตอนปลาย โดยก็ได้มีการ ส่งหลักฐานไปเพื่อทำการตรวจสอบ พิสูจน์อายุของสิ่งของต่างๆ ที่ถูกค้นพบ ด้วยวิธีการพิสูจน์แบบ เทอโมลูเนสเซ็นส์(thermoluminescence) ปรากฏว่าสิ่งของต่างๆที่ถูกค้นพบ จากพื้นที่การสำรวจด้วยความลึกประมาณ 70-80 cm.

สามารถบ่งชี้ได้ว่า มันมีอายุราวประมาณ 5,554-460 ปีและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ สามารถบ่งชี้ให้เห็นถึง วัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยประมาณอายุความเก่าแก่ของวัฒนธรรม ที่ผ่านมาแล้วเป็นเวลากว่า 5,000-7,000 ปีนั้นเอง

โลกยุคกลาง

เที่ยวที่ลอนดอน

ที่เที่ยวเมืองจีน

เกมน่าเล่น 2022

เทศกาลต่างประเทศ

เรื่องเล่าผีญี่ปุ่น